Managementsystemen Ontwerp


Managementsystemen worden gebruikt om bepaalde aandachtsgebieden zodanig te beheersen dat er aan gestelde eisen wordt voldaan door traceerbaar bewijs te overleggen. Afhankelijk van de toepassing, genereren deze systemen stuurinformatie die ook binnen de bedrijfsvoering nuttig is. De systemen zijn modulair zodat ze onderling te koppelen zijn. Hieronder vindt u een opsomming van enkele managementsystemen:

      Managementsysteem voor: Norm / verwijzing
    Kwaliteit NEN-EN-ISO      9001
    Arbo+ NEN-EN-ISO    45001
    Milieu NEN-EN-ISO    14001
    Transport veiligheid NEN-EN-ISO    12798
    MVO / Milieubarometer / CO2 voetprint NEN-EN-ISO    26000
    Laboratoriumtesten NEN-EN-ISO    17025
    VCA*/** VCU VCA / VCU checklist
    GMP / HACCP / Integraal ketenbeheer specifiek
    Milieuvergunning specifiek