Consultants met aandacht voor kwaliteit

Consultancy anders en beter.

Aquadrant BV wil consultancy graag anders en beter doen. Onze consultants hebben met name veel aandacht voor kwaliteit van onze dienstverlening door intensieve trainingen en begeleiding. Daarmee behalen wij voor ú onze successen.

Consultants met aandacht voor kwaliteit

Consultancy anders en beter!

Aquadrant BV wil consultancy graag anders en beter doen. Onze consultants hebben met name veel aandacht voor kwaliteit van onze dienstverlening door intensieve trainingen en begeleiding. Daarmee behalen wij voor ú onze successen.

1.

Kwaliteit | Arbo | Milieu | Veiligheid | Strategie | Visie

Aquadrant - _Strategie

Kwaliteitsmanagement & Strategie

Onze consultants Leiden, Auditen, Certificeren, Adviseren en Ondersteunen op bijvoorbeeld ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/ISO 45001, MVO-prestatieladder, zonneladder, milieubarometer en VCA**, Porter, Kotler en Scenarioplanning.

Met de High Level Structure (HLS) van Aquadrant passen toegepaste normen eenvoudig in elkaar. Dit is overzichtelijk en bespaart. Onze consultants werken integraal op Veiligheid-Gezondheid-Milieutrajecten. Zodat u optimale resultaten voor uw organisatie behaalt op people, planet en profit. U stelt de doelen. Wij helpen ze behalen.

Aquadrant verzorgt al decennia VCA-trainingen en voert RIE’s uit (RIE=wettelijk verplichte Risico-Inventarisatie en Evaluatie).

HRM | Personeelszaken | P&O | Organisatie | Communicatie

Aquadrant - _Communicatie

Organisatie & Communicatie

Onze consultants Leiden, Auditen, Certificeren, Adviseren en Ondersteunen op bijvoorbeeld met SWOT en Balanced Scorecard.

Onze consultants ondersteunen uw bedrijfsvoering bij het plannen en implementeren van strategische verandering. Strategie en strategische communicatie gaan over het inslaan van de weg naar de toekomst en het informeren van voor uw bedrijfsvoering belangrijke stakeholders.
Onze consultants richten zich op het neerzetten, (langetermijn)plannen en behalen van de overeengekomen doelstellingen.

2.

3.

Aquadrant - _Proces

Procesoptimalisatie & Verandermanagement

Onze consultants Leiden, Auditen, Certificeren en Adviseren op bijvoorbeeld ISO 31000, Lean Six Sigma, Scrum en Agile.

De omgeving van iedere organisatie biedt kansen en risico’s. Onze consultants helpen u met het verkrijgen van meer grip. Wij staan u terzijde bij het managen van een crisis en het voeren van de juiste communicatie. Ook helpen wij u met het optimaliseren van een proces voor betere bedrijfsresultaten.

Door uw organisatie anders en beter in te richten op de toekomst, ondersteunen wij u in een door u aangezette duurzame verandering. Aquadrant zorgt dat u de weg naar de toekomst met uw mensen in kunt slaan.

Compliance | Juridisch | Crisismanagement | Risicomanagement | AVG/Data | Informatie | Kennismanagement

Compliance & Risicomanagement

Onze consultants Leiden, Auditen, Certificeren, Adviseren en Borgen op bijvoorbeeld Kennismanagement (kenniswaardeketen), gegevensbescherming, DMS/KMS, kaderboeken, ISO 27001 en NEN7510.

Aquadrant richt samen met u uw processen in zodat uw bedrijfsvoering blijft voldoen aan steeds sneller veranderende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het vlak van privacy. Samen met u richten wij uw (operationele) ICT-systemen in, van ‘smoelenboek’ tot intranet-omgeving.

4.

Heeft u vraagstukken?

Mocht u zich afvragen of wij u kunnen helpen bij uw vraagstukken.
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op, wij staan u graag te woord.