Ons (scheeps) journaal

Logboek

Het algemene doel van een logboek is dat later teruggelezen kan worden wat er precies gebeurd is op een bepaald moment. Aquadrant houdt u via dit logboek op de hoogte van onze activiteiten, controleer ons logboek dus regelmatig en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

RI&E Binnenvaart

Voldoet jouw schip aan de wettelijke eisen? Spelen veiligheid en gezondheid op jouw schip een grote rol? Ben je je ervan bewust dat je een

Lees verder »