RI&E Binnenvaart

Voldoet jouw schip aan de wettelijke eisen?

Spelen veiligheid en gezondheid op jouw schip een grote rol? Ben je je ervan bewust dat je een actuele risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) moet hebben? Weet jij dat de inspectie toenemende aandacht hiervoor heeft?
Wees boetes voor! Laat nu je RI&E uitvoeren en jaarlijks up to date houden door Aquadrant.

Wat is een RI&E?

De Risico Inventarisatie- en Evaluatie is een verplichting uit de Arbowet voor alle werkgevers. Indien u ISO (9001:2015) gecertificeerd bent, dient u te beschikken over een actuele contextanalyse met inventarisatie en evaluatie van de risico’s en kansen voor uw organisatie.
Doelstelling is dat u als werkgever zorgt dat uw medewerkers veiliger en gezonder werken. Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een actuele Risico-inventarisatie en –evaluaties (RI&E’s). Daarnaast helpen wij u ook met:

Functie risico-inventarisatie en –evaluaties (functie RI&E’s);

De functie-RI&E dient u uit te (laten) voeren voor alle risicovolle functies om de gevaren, risico’s en de te nemen maatregelen in kaart te brengen. Als gevaren aan de taken van een functie-RI&E worden gekoppeld dan heeft men dus ook de relatie tussen de functie-RI&E en de TRA.

Taak- en risicoanalyses (TRA’s)

Een TRA omvat de meest voorkomende risico’s en te nemen maatregelen voor taken. Voor specifieke taken in een project dient men ter plekke een TRA op te stellen. Indien deze specifieke taak vaker voorkomt wordt deze opgenomen in de standaard TRA.

Milieu risico-inventarisatie en –evaluaties (milieu RI&E’s)

In relatief korte tijd worden in een Milieu RI&E alle belangrijke milieuzaken nagelopen. Ook relevante wet- en regelgeving waar uw bedrijf aan dient te voldoen wordt meegenomen. Hierdoor heeft u een compleet beeld van de uitgangssituatie van uw bedrijf. Vervolgens richten wij (of updaten) uw (digitale) Milieuarchief in. Let op! Elk bedrijf dient over een milieuarchief te beschikken (het Milieulogboek). Hierin zijn alle milieudocumenten gearchiveerd (milieuonderzoeken, inspectierapporten en afgiftebonnen gevaarlijk afval).

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken welke Aquadrant voor uw organisatie heeft.